Zastupitelstvo města Jaroměřice nad Rokytnou

Jaroměřicko - náš domov, sdružení nezávislých kandidátů a Pirátů

Jsme skupina občanů, kterou spojil společný zájem. Díky petici, již jsme sepsali, se rozpoutala veřejná diskuse o plánovaném obchvatu Jaroměřic. Aktivně jsme se podíleli i na akcích proti jadernému úložišti. Chceme vzkvétající mladé Jaroměřicko, odkud nebudou lidé odcházet. Rádi bychom, aby se při správě města používal zdravý selský rozum. Držíme stále stejný kurz.

Navrhni úpravu