Jan Břížďala

Jan Břížďala (* 31. srpna 1993) je členem České pirátské strany.

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde vykonal státní rigorózní zkoušku a získal tak titul RNDr. Během svého studia spolupracoval s Ústavem chemických procesů AV ČR v.v.i. a byl členem Akademického senátu fakulty a její studijní komise.

V současnosti působí jako středoškolský učitel matematiky a chemie na Gymnáziu v Třebíči a na Agro škole (Soukromá střední škola zemědělská s.r.o.), kde pracuje také jako statutární zástupce ředitelky.

Mezi jeho záliby patří rekreační sport (cyklistika, běh, tenis, badminton…) či záchranářství (zajišťování zdravotnického dozoru, školení první pomoci).

Po komunálních volbách 2018 ve městě Třebíč byl jmenován místopředsedou komise pro rozvoj města a členem majetkové komise.

Navrhni úpravu